Timp estimat de citire: 1 minut

În acest articol vom prezenta tipurile și domeniile de traducere:

Tipuri de traducere:

 • Traduceri simple: Nu necesită semnătura şi ştampila traducătorului şi nici legalizarea la notariat întrucât acestea nu reprezintă documente oficiale. Acestea pot fi predate în format electronic sau pot fi tipărite, în funcţie de cerinţele clientului.
 • Traduceri autorizate: Poartă semnătura şi ştampila unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.
 • Traduceri legalizate: Sunt de fapt traduceri autorizate, semnătura traducătorului este autentificată de către un notar public. Taxa de legalizare nu este inclusă în tariful traducerilor, ci se încasează separat de către notar.

Domenii de traducere:

 • Acte cu caracter personal: certificate de naștere, certificate de căsătorie, documente de identitate, certificate de atestare a domiciliului şi cetățeniei, caziere judiciare, permise de conducere, cărţi de muncă
 • Diplome şi acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, diplome de master, certificate de absolvire şcoală postliceală, certificate şi atestate de competenţă profesională, foi matricole, planuri de învăţământ, programe analitice
 • Domeniul juridic: hotărâri judecătoreşti, procuri/împuterniciri/declaraţii notariale, sentinţe de divorţ, declaraţii de acord al părinţilor, acte funciare, hotărâri de guvern, decrete, acte constitutive, contracte, statute de societate, procese verbale etc.
 • Domeniul economic:
  Traduceri bancare: extrase de cont bancar, condiții de creditare, asigurări, rapoarte de audit bancar
  Traduceri comerciale: certificate de origine a mărfii, certificat constatator, certificate de înmatriculare, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere, acte constitutive, acte adiționale
  Traduceri contabile: rapoarte, bilanțuri, rapoarte de audit, facturi, chitanțe, ordine de plată
  Traduceri financiare: dosare finanțare, dosare de participare la licitații, leasing, adeverințe/declarații de venit
 • Domeniul medical: adeverințe, fişe de spitalizare, fişe pacienți, rapoarte şi studii clinice, analize medicale, prospecte medicamente, manuale aparatură medicală
 • Domeniul turismului: ghiduri şi pachete turistice
 • Domeniul resurse umane: CV-uri, chestionare
 • Subtitrări

Dacă vrei să afli mai multe informații despre traducere, citește articolul nostru despre acest subiect: 9 lucruri interesante despre traducere.

[Poză de pe Unsplash]