Timp estimat de citire: 1 minut

Având în vedere cerințele necesare pe care trebuie să le îndeplinească un interpret, putem vedea că activitatea de interpretare este una dintre cele mai istovitoare din cauza efortului intelectual care se cere.

Astfel, Asociația Internațională a Interpreţilor de Conferinţă stabilește un maxim de șase ore pe zi pentru activitatea de interpretare, împărțite în două sesiuni (dimineața și după-amiaza). Pauză dintre sesiuni trebuie să fie de o oră și jumătate.

Ce dificultăți suplimentare poată întâlni un interpret?

1. Nivel ridicat de concentrare necesar pentru a interpreta și caracterul imediat al intervenţiilor, care necesită din partea interpretului experiență și cunoştinţe aprofundate a subiectelor care se discută.

2. Lipsa de notiţe: Consecințele pentru interpreții profesioniști sunt că, atunci când ajung în sală şi doresc să ia notiţe (lucru esențial în interpretarea consecutivă sau bilaterală), judecătorul le spune că este interzis luarea de notiţe. Interpretarea consecutivă, din cauza cantităţii imense de date şi a vitezei de intervenții necesită întotdeauna luarea de notiţe pe care interpretul le foloseşte pentru a forma un discurs şi a putea să îl reproducă cât mai precis în cealaltă limbă.

3. Calitatea vocii vorbitorului sau a interlocutorului: Accent, dicţie şi claritate, intonație.

4. Viteza cu care vorbeşte vorbitorul sau interlocutorul.

5. Slabă exprimare a interlocutorului sau a vorbitorului: Lipsa ordinii cuvintelor, incoerență în fraze etc.

6. Dificultatea sau natura tehnică a problemei în cauză.

7. Calitatea acustică a sălii.

Ar trebui să se țină seama de faptul că scopul unei traduceri, indiferent dacă este orală sau scrisă, este ca destinatarul care primeşte mesajul să îl înţeleagă în totalitate ca şi cum l-ar fi primit direct în limba sa maternă, iar dacă interpretul a înţeles situaţia, este o garanție suplimentară a calității de schimb lingvistic.

Dacă vrei să afli informații despre calitățile unui interpret bun, citește articolul nostru despre acest subiect: Care sunt calitățile unui interpret bun?

[Poză de pe Pixabay]